Minnelijke invorderingen

We kunnen voor U overgaan tot het invorderen van uw openstaande facturen in een minnelijke fase in het BINNEN- en BUITENLAND en dit voor Uw vorderingen ten overstaan van 

  • Firma's, handelaars,
  • Particulieren

Na screening op insolvabiliteit, faillissement en collectieve schuldbemiddeling versturen wij een aangetekende en/of niet-aangetekende aanmaning aan de debiteur met verzoek tot regeling over te gaan.

Gezien de aanmaning uitgaat van een gerechtsdeurwaarder verhoogt dit ongetwijfeld de druk en maakt aan de debiteur duidelijk dat er bij niet-betaling verdere stappen zullen ondernomen worden.

Afkortingsvoorstellen kunnen worden opgevolgd en vragen en betwistingen worden beantwoord, indien nodig na overleg met de klant.

Bij uitblijven van enige reactie kan in samenspraak met de klant en/of uw raadsman worden overgegaan tot dagvaarding. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de solvabiliteit en dit om nutteloze kosten te vermijden.

Meer informatie: klik hier