Incasso

Indien U ons een opdracht wenst toe te vertrouwen gaan we als volgt te werk:

De nalatige partij wordt door ons o.a. gescreend op insolvabiliteit, faillissement en collectieve schuldbemiddeling.

Daarna volgt de aanmaning met het verzoek om tot regeling over te gaan. Hierdoor krijgt de nalatige partij nog de mogelijkheid tot regeling over te gaan met beperkte kosten.

Dat de aanmaning uitgaat van een gerechtsdeurwaarder verhoogt ongetwijfeld de druk en maakt duidelijk dat bij niet-betaling verdere stappen zullen ondernomen worden.

Afkortingsvoorstellen kunnen worden opgevolgd. Vragen en betwistingen worden beantwoord, indien nodig na overleg met de klant.

Bij uitblijven van enige reactie kan in samenspraak met de klant en/of raadsman worden overgegaan tot dagvaarding.

Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de solvabiliteit en dit om nutteloze kosten van dagvaarding en uitvoering te vermijden waar mogelijk.

In deze gerechtelijke fase blijven wij ook verder Uw aanspreekpunt. 

 Voordelen van onze werkwijze

  • Verhoogde inningsgraad.
  • Kwaliteitsvolle uitvoering met een jarenlange ervaring.
  • Uitgebreide databank met kennis van de partijen in de regio alsook diverse databanken zoals het rijksregister, beslagregister, companyweb, ....
  • Kosten tot minimum beperkt.
  • Eén aanspreekpunt.
  • Volledige digitalisering van alle dossiers.
  • Automatisering van het importeren van dossiers.
  • Transparantie op financieel vlak.
  • Wekelijkse doorstortingen naar de klant via gestructureerde mededelingen.
  • Bij insolvabiliteit kan een attest afgeleverd worden waarbij U de niet-invorderbare facturen fiscaal in mindering kan brengen.

Vragen of opmerkingen?